25.05.2016
На аукцији десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 25. маја 2016. године, понуђен обим емисије износио је 125.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 119.997.000 евра, односно 96,00 одсто обима емисије. Реализовано је 119.997 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 119.997.000 евра, што представља 96,00 одсто обима емисије.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у мају и јуну 2016. године.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. маја 2026. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 27. мај.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,20 процентна поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване децембра 2015. године.