03.06.2016
У јуну месецу 2016. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:


Динарске државне хартије од вредности

7. јун - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 15.000.000.000 динара

13. јун - реотварање емисије двогодишњих државних обвезница од 28. јануара 2016. године, обим аукције 6.709.390.000 динара

23. јун 2016. године - двогодишње амортизационе државне обвезнице, обим емисије 10.000.000.000 динара


Евро деноминоване државне хартије од вредности

9. јун - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра

16. јун -трогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра

20. јун - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 75.000.000 евра