07.06.2016
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 7. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 17.858.430.000 динара, односно 119,06 одсто обима емисије. Реализовано је 1.170.843 комада државних записа укупне номиналне вредности 11.708.430.000 динара. То представља 78,06 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,01 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. јуна 2017. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јуну 2016. године.