09.06.2016

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 9. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

 

Укупан обим тражње износио је 86.606.000 евра, односно 86,61 одсто обима емисије. Реализовано је 35.110 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 35.110.000 евра.

 

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2016. године.

 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2018. године. Датуми доспећа купона (1,50% годишње) су 13. јун 2017. године и 13. јун 2018. године.

 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у мају 2016. године.