10.06.2016

Дана 24. јуна 2016. године планирано је реотварање емисије трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 18. фебруара 2016. године (купонска стопа 6,000%).

 

Овим путем обавештавамо сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за куповину државних хартија од вредности да Република Србија, као емитент, планира да на аукцији (24. јуна 2016. године) прода обвезнице у износу до 20 милијарди динара.