16.06.2016
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 16. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 171.334.000 евра, односно 171,33 одсто обима емисије. Реализовано је 99.884 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 99.884.000 евра. То представља 99,88 одсто обима емисије.
 
Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 2,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јуна 2019. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,66 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване фебруара 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и кредитних обавеза које доспевају у јуну 2016. године.