16.06.2016
Дана 21. јуна 2016. године планирано је реотварање емисије двогодишњих евро деноминованих државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 9. јуна 2016. године (купонска стопа 1,500%), у износу до 64.890.000 евра.