17.06.2016
Дана 22. јуна 2016. године планирана је емисија трогодишњих евро деноминованих државних обвезница Републике Србије. Обим емисије износи 150.000.000 евра (годишња купонска стопа 2,000%).