20.06.2016
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 20. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 96.744.000 евра, односно 128,99 одсто обима емисије. Реализовано је 75.000 комада државних записа укупне номиналне вредности 75.000.000 евра. То представља 100,00 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 0,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јуна 2017. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у мају 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у јуну 2016. године.