22.06.2016
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 22. јуна 2016. године, понуђен обим емисије износио је 150.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 51.360.000 евра. Реализовано је 51.360 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 51.360.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јуна 2019. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 24. јун. Исплата купона вршиће се до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јуна 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну и јулу 2016. године.