15.07.2016

У трећем кварталу 2016. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:

 
Динарске државне хартије од вредности:
 
19. јул 2016. - седмогодишње државне обвезнице, продаја до 30.000.000.000 динара
 
27. јул 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 10.000.000.000 динара
 
01. септембар 2016. - шестомесечни државни записи, обим емисије 3.000.000.000 динара
 
28. септембар 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 10.000.000.000 динара
 
 
Евро деноминоване државне хартије од вредности:
 
28. јул 2016. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра
 
24. август 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 50.000.000 евра
 
08. септембар 2016. - петогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра