15.07.2016
Овим путем обавештавамо сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за куповину државних хартија од вредности да ће Република Србија, као емитент, на аукцији дана 19. јула 2016. године понудити обвезнице у износу до 30 милијарди динара.