24.08.2016
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 24. августа 2016. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 55.229.000 евра, односно 110,46 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних записа укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100,00 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 0,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. септембра 2017. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,06 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у јуну 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у августу 2016. године.