01.09.2016
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 1. септембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.039.060.000 динара, односно 101,30 одсто обима емисије. Реализовано је 69.100 комада државних записа, укупне номиналне вредности 691.000.000 динара, односно 23,03% обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 2,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 2. марта 2017. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,60 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у септембру 2016. године.