08.09.2016
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 8. септембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 138.617.000 евра, односно 138,62 одсто обима емисије. Реализовано је 100.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 100.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 2,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. септембра 2021. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 12. септембар. 

Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,55 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване марта 2016. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2016. године.