28.09.2016
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 28. септембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 7.991.980.000 динара, односно 79,92 одсто обима емисије. Реализовано је 529.198 комада државних записа укупне номиналне вредности 5.291.980.000 динара. То представља 52,92 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,58 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. октобра 2017. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентни поен у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јула 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у септембру 2016. године.