29.09.2016

У четвртом кварталу 2016. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:

 
Динарске државне хартије од вредности:
 
13. октобар 2016. - трогодишње државне обвезнице, продаја до 20.000.000.000 динара

25. октобар 2016. - седмогодишње државне обвезнице, продаја до 25.000.000.000 динара
 
15. новембар 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 10.000.000.000 динара
 
15. децембар 2016. - трогодишње државне обвезнице, продаја до 15.000.000.000 динара
 
20. децембар 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 10.000.000.000 динара
 
 
Евро деноминоване државне хартије од вредности:
 
19. октобар 2016. - петнаестогодишње државне обвезнице, обим емисије 75.000.000 евра
 
04. новембар 2016. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра
 
29. новембар 2016. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 50.000.000 евра