13.10.2016
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 18. фебруара 2016. године, а поново отворене 13. октобра 2016. године, понуђени обим аукције износио је 34.797.450.000 динара, са планом реализације у износу од 20.000.000.000 динара, а у складу са саопштењем од 29. септембра 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 21.290.310.000 динара. Реализовано је 1.921.272 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 19.212.720.000 динара, што је у складу са планираном реализацијом.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 22. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,21 процентни поен у односу на претходну аукцију одржану 11. августа 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности.