04.11.2016

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 04. новембра 2016. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

 
Укупан обим тражње износио је 47.483.000 евра. Реализовано је 23.455 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.455.000 евра.

 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у новембру 2016. године.

 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,08 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. новембра 2018. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 8. новембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.


Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване у јулу 2016. године.