12.09.2012
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 12. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 10.371.380.000 динара, односно 103,71 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 15,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. септембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 14. март и 14. септембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.