13.02.2017
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 10. јануара 2017. године, а поново отворене 13. фебруара 2017. године, понуђени обим аукције износио је 19.187.620.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 15.820.150.000 динара. Реализовано је 1.512.015 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 15.120.150.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 12. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на претходну аукцију ове емисије хартије од вредности одржане 10. јануара 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017. године.