14.02.2017

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 14. фебруара 2017. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

 
Укупан обим тражње износио је 74.515.000 евра. Реализовано је 71.515 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 71.515.000 евра.

 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,05 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 20. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.


Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,02 процентна поена у односу на емисију хартија од вредности исте рочности емитованих у 06. децембра 2016. године.


Примање по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017. године.