13.09.2012
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 1.570.930.000 динара, односно 52,36 одсто обима емисије. Реализовано је 102.093 комада државних записа укупне номиналне вредности 1.020.930.000 динара, што представља 34,03 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 12,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. децембра 2012. године.