23.02.2017
На реотварању емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 23. фебруара 2017. године, укупан обим тражње износио је 9.764.630.000 динара. Реализовано је 446.951 комад државних обвезница укупне номиналне вредности 4.469.510.000 динара.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса по којој су продате данашње државне обвезнице, нижа је за 0,04 процентна поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности одржаној 26. јануара 2017. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017.