02.03.2017
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 2. марта 2017. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 1.000.000.000 динара, односно 33,33 одсто обима емисије. Реализовано је 80.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 800.000.000 динара.

Државни записи су продати по стопи приноса од 2,64 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. августа 2017. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентни поен у односу на стопу приноса на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 1. септембра 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају 2. марта 2017. године.