15.03.2017
На аукцији десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 15. марта 2017. године, понуђен обим емисије износио је 125.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 82.092.000 евра. Реализовано је 82.092 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 82.092.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. марта 2027. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 17. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,20 процентних поена у односу на емисију хартија од вредности исте рочности емитованих 25. маја 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у марту и априлу 2017. године.