20.03.2017
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 20. марта 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 37.014.000 евра. Реализовано је 30.014 комада државних записа укупне номиналне вредности 30.014.000 евра.
 
Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 0,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2018. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 12. јануара 2017. године.
 
Примања по основу данас емитованих хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у марту 2017. године.