24.03.2017
Овим путем обавештавамо сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за куповину државних хартија од вредности Републике Србије, да ће се емисија трогодишњих државних обвезница планирана за 30. март 2017. године, одржати 3. априла 2017. године са планираним обимом продаје у износу до 15 милијарди динара.