26.09.2012
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. септембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 2.909.660.000 динара, односно 29,09 одсто обима емисије. Реализовано је 240.774 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 2.407.740.000 динара, што представља 24,08 одсто обима емисије.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 15,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. септембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 28. март и 28. септембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.