03.04.2017
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 03. априла 2017. године, понуђени обим емисије износио је 110.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 22.103.670.000 динара. Реализовано је 1.542.367 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 15.423.670.000 динара.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 05. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,95 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 18. фебруара 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у априлу 2017. године.