03.04.2017
Дана 11. априла 2017. године планирано је реотварање емисије трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 3. априла 2017. године (купонска стопа 4,500%).
Овим путем обавештавамо сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за куповину државних хартија од вредности да Република Србија, као емитент, планира да на аукцији (11. априла 2017. године) прода обвезнице у износу до 15.000.000.000 динара.

Дана 24. априла 2017. године планирано је реотварање емисије трогодишњих евро деноминованих државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 11. јануара 2017. године (купонска стопа 2,000%), у износу од 42.072.000 евра