13.04.2017
У другом кварталу 2017. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:
 
Динарске државне хартије од вредности:

04. мај 2017. - трогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 20.000.000.000 динара

16. мај 2017. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 25.000.000.000, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

 17. мај 2017. - седмогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

13. јун 2017. - двогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара
 
22. јун 2016. - двогодишње амортизационе државне обвезнице, обим емисије 10.000.000.000 динара
 
Евро деноминоване државне хартије од вредности:

 24. април 2017. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 42.072.000 евра, реотварање од 11. јануара 2017. године

15. мај 2017. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 50.000.000 евра

23. мај 2017. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

31. мај 2017. - петогодишње државне обвезнице, обим емисије 100.000.000 евра

21. јун 2017. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 75.000.000 евра 

26. јун 2017. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 26.867.000 евра, реотварање од 12. јануара 2017. године