15.05.2017
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 15. маја 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 47.688.000 евра. Реализовано је 45.662 комада државних записа укупне номиналне вредности 45.662.000 евра.
 
Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 0,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. маја 2018. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 20. марта 2017. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у мају 2017. године.