16.05.2017
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. маја 2017. године, понуђен обим емисије износио је 25.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 11.436.770.000 динара. Реализовано је 1.098.677 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.986.770.000 динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. маја 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 18. мај. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на емисију хартија исте рочности емитоване 21. марта 2017. године.

Примање по основу данас емитованих државних обвезница, користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у мају 2017. године.