23.05.2017

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 23. маја 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

 
Укупан обим тражње износио је 49.630.000 евра. Реализовано је 49.630 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 49.630.000 евра.

 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,04 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. маја 2019. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 25. мај. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.


Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,01 процентних поена у односу на емисију хартија од вредности исте рочности емитованих 14. фебруара 2017. године.


Примање по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у мају 2017. године.