16.06.2017

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB- уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије агенције Fitch Ratings одраз је процене да je Влада Републике Србије наставилa са спровођењем програма фискалне консолидације и структурних реформи што је допринело да дефицит у 2016. години буде на нивоу од 1,3%.

Агенције истиче да је однос јавног дуга и БДП пао по први пут од 2008. године,  и да је удео у јавној потрошњи који се односи на зараде пао испод 10% БДП, док су јавна улагања порасла на 3,3% БДП.

Основни покретачи позитивног тренда су могућност даљег раста привреде Републике Србије у средњем року, фискална консолидација која ће довести до смањења односа јавног дуга и БДП и континуирано смањење нето спољне задужености. Агенција такође сматра да ће наставак преговора за приступање Европској унији и успешно спровођење аранжмана са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за даље унапређење кредитног рејтинга Републике Србије. Са отварањем нових поглавља у преговорима са Европском унијом и реструктурирањем јавних предузећа, створили би се услови за даље побољшање пословног окружења.

Fitch Ratings очекује да ће Влада и у наредном периоду наставити са спровођењем фискалних реформи. Ова рејтинг агенција процењује да ће фискални дефицит бити на нивоу од 1,3% БДП у 2017. години.

Агенција Fitch Ratings такође истиче да ће дефицит текућег рачуна (процењен на око 4-5% у 2017. години) у потпуности бити покривен нето страним инвестицијама.