21.06.2017
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. јуна 2017. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 47.548.000 евра. Реализовано је 47.378 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 47.378.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,87 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јуна 2020. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 23. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,02 процентна поена у односу на емисију хартија од вредности исте рочности емитованих 22. марта 2017. године.

Примање по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2017. године.