22.06.2017


Дана 22. јуна 2017. године по основу Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-5481/2017 и члана 38. Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (Службени гласник РС, број 100/2014), извршена је емисија двогодишњих евро деноминованих обвезница. Одлука о емисији објављена је у Службеним гласницима бр. 60/2017 и 61/2017.