28.06.2017
У трећем кварталу 2017. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:
 
Динарске државне хартије од вредности:

06. јул 2017. - трогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 03.04.2017. године, планирани обим продаје до 20.000.000.000 динара

25. јул 2017. - седмогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 19.07.2016. године, планирани обим продаје до 20.000.000.000 динара

02. август 2017. - трогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 03.04.2017. године, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

31. август 2017. - трогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 03.04.2017. године, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара
 

Евро деноминоване државне хартије од вредности:

12. јул 2017. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

13. јул 2017. - десетогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 15.03.2017. године, обим аукције 42.908.000 евра 

20. јул 2017. - петогодишње државне обвезнице, обим емисије 75.000.000 евра

30. август 2017. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 50.000.000 евра

06. септембар 2017. - петнаестогодишње државне обвезнице, обим емисије 75.000.000 евра 

14. септембар 2017. - двогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

21. септембар 2017. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра