13.07.2017
Реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 15. марта 2017. године, а поново отворене 13. јула 2017. године укупан обим тражње износио је 27.430.000,00 евра. Реализовано је 18.430 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 18.430.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. марта 2027. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 17. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 15. марта 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јулу 2017. године.