20.07.2017
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 20. јула 2017. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 97.960.000 евра. Реализовано је 75.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 75.000.000 евра. 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јула 2022. године. Датум доспећа купона (2,25% годишње) је 24. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,09 процентних поена у односу на емисију хартија исте рочности емитованих 31. маја 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јулу 2017. године.