30.08.2017
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 30. августа 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 30.620.000 евра. Реализовано је 25.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 25.000.000 евра.

Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 0,55 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 7. септембра 2018. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 26. јуна 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у септембру 2017. године.