06.09.2017
На аукцији петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 6. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 52.601.000 евра. Реализовано је 52.601 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 52.601.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. септембра 2032. године. Датум доспећа купона (3,75% годишње) је 8. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 19. октобра 2016. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2017. године.