14.09.2017
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 14. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000,00 евра.

Укупан обим тражње износио је 26.800.000,00 евра. Реализовано је 26.800 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 26.800.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. септембра 2019. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 18. септембар.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,05 процентнa поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване дана 12. јула 2017. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије које доспевају у септембру 2017. године.