21.09.2017
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. септембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 75.021.000 евра. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. септембра 2020. године. Датум доспећа купона (1,50% годишње) је 25. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,02 процентна поена  у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 21. јуна 2017. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2017. године.