20.09.2017
 
Дана 20. септембра 2017. године по основу Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-8787/2017 и члана 38. Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (Службени гласник РС, број 100/2014 и 78/2017), извршена је емисија двогодишњих обвезница деноминованих у доларима. Одлука о емисији објављена је у Службеном гласнику бр. 83/2017.