09.10.2017

У четвртом кварталу 2017. године предвиђене су следеће емисије државних хартија од вредности:

 

Динарске државне хартије од вредности:

 

23. октобар 2017. - седмогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 19.07.2016. године, обим аукције 19.817.050.000 динара

 

24. октобар 2017. - двогодишње државне обвезнице, планирани обим продаје до 10.000.000.000 динара

 

06. новембар 2017. - трогодишње државне обвезнице, реотварање емисије од 03.04.2017. године, планирани обим продаје до 15.000.000.000 динара

 

Евро деноминоване државне хартије од вредности:

 

20. новембaр 2017. - трогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра

 

21. новембар 2017. - петогодишње државне обвезнице, обим аукције 50.000.000 евра 

 

05. децембар 2017. - педесеттронедељни државни записи, обим емисије 50.000.000 евра

 

21. децембар 2017. -трогодишње државне обвезнице, обим емисије 50.000.000 евра