24.10.2017
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 24. октобра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 25.000.000.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 12.891.010.000,00 динара. Реализовано је 1.162.960  комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 11.629.600.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,05 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. октобра 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 26. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,6 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване дана 13. јуна 2017. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије које доспевају у октобру 2017. године.