21.11.2017
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. новембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 99.221.000,00 евра. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,38 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. новембра 2022. године. Датум доспећа купона (2,25% годишње) је 23. новембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,22 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 20. јула 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у новембру 2017. године.