05.12.2017
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 05. децембра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 77.000.000 евра. Реализовано је 50.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра.

Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 0,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. децембра 2018. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,07 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 30. августа 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у децембру 2017. године